Om oss

Nyheter

Bruksvilkår og personvern


Bruksvilkår

Disse vilkårene gjelder for deg som bruker en eller flere tjenester levert av PNGR AS («PNGR», «vi») i mobiltjenesten PNGR («appen», «tjenesten»).

Om PNGR.

PNGR-appen er ment å forenkle og forbedre din økonomiske hverdag, ved å gi deg oversikt over eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter. I tillegg til å få oversikt over din privatøkonomi på ett sted. Tjenesten er gratis, uten bindingstid og du kan når som helst slette din bruker.

Avtaleinngåelse.

For å tilby våre tjenester har vi behov for å innhente og behandle personopplysninger om deg. Hvilke opplysninger vi behandler, hvordan og hvorfor kan du se i vår personvernerklæring. Denne avtalen består av vilkårene nedenfor og vår personvernerklæring. I tillegg til vilkårene i avtalen, gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i norsk rett. Partene i avtalen er deg som bruker PNGR-appen og PNGR AS.

For å bruke PNGR-appen.

For å bruke PNGR-appen må du:

 • Være minst 18 år
 • Ha Bank ID
 • Registrere deg som bruker
 • Før du kan benytte våre tjenester må du registrere deg som bruker. Dette gjør du ved å logge inn med bankID. Slik bekrefter du samtidig at du er deg. Du kan også aktivere og benytte biometri hvor det er mulig.
 • Ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer
 • Lese og godkjenne våre brukervilkår

Hva du kan bruke PNGR-appen til.

Her kan du lese mer om de ulike tjenestene vi tilbyr.

 • Gjeldsinformasjon
  Appen gir deg oversikt over din usikrede gjeld ved å hente informasjon om dine kredittkort og forbrukslån. Gjeldsopplysningene er levert fra Gjeldsregisteret AS. Oversikt over finansforetak som leverer gjeldsopplysninger er oppgitt på www.gjeldsregisteret.com.

  Gjeldsinformasjonen er oppgitt av bankene. Dersom du mener informasjonen er uriktig, kan du melde fra om feil til banken i appen eller ta kontakt med banken direkte.

  Du kan oppdatere gjelden ved å trykke «hent gjeld på nytt». Da vil du også se når banken sist rapporterte til gjeldsregisteret, som kan variere noe fra bank til bank.

  PNGR er ikke ansvarlig for eventuelle feil i din gjeldsinformasjon eller for hvordan du bruker informasjonen.
 • Boliginformasjon
  Appen gir deg informasjon om din bolig ved å hente markedsverdi og eiendomsinformasjon basert på informasjon fra nasjonal matrikkel og statistikk fra boligmarkedet. Intervallet er ment som hjelp til å bestemme verdien og angir det prisområdet boligen mest sannsynlig befinner seg innenfor. Merk at beregningene kan være unøyaktige og at det kan være forhold ved din bolig som kan være både over og under vårt anslag. Dersom du mener at verdien som er satt ikke stemmer, kan du derfor endre den selv. For å fastsette markedsverdi på boligen kan det ofte være hensiktsmessig å få hjelp av en lokal eiendomsmegler eller takstmann.
 • Bruktbilinformasjon
  Appen gir deg teknisk data og markedsverdi på bruktbiler som du eier. Informasjonene hentes fra Rødboka sin tjeneste snapshot.
 • Saldo på studielån
  Appen gir deg saldo, og informasjon om studielånet ditt.

Vi planlegger å lansere nye integrasjoner framover. Dette vil informeres om via pushmelding i appen og via våre nyhetsbrev, der vi også sender oppdaterte bruksvilkår.

Ditt ansvar

Du er ansvarlig for å gi oss riktig, fullstendig og oppdatert informasjon om deg selv og for å bruke appen til det som er formålet, å få kontroll på egen økonomi. Det er for eksempel ikke lov å hente ut verdi på andres eiendom, forsøke å hente ut inntektsopplysninger om andre, eller å forsøke å omgå sikkerhetsfunksjoner i appen. Dersom vi oppdager at du på noen måte misbruker PNGR-appen, i strid med appen sitt formål eller i forbindelse med straffbare handlinger, kan vi stoppe din tilgang til visse funksjoner midlertidig eller permanent og/eller stenge din bruker med umiddelbar virkning.

Dersom du mister eller blir frastjålet din mobiltelefon, eller på annen måte har mistanke om uberettiget bruk av appen, kan du kontakte oss. Så snart vi mottar slik melding, vil PNGR sperre bruken av appen inntil videre.

Kundekontroll

PNGR har plikt etter hvitvaskingsregelverket til å gjennomføre kundekontroll og risikovurdering ved etablering av nye kundeforhold og i løpet av kundeforholdet. Dette kan inkludere undersøkelser om din bruk av appen. Hvis PNGR krever det, må du opplyse om din eller andres bruk av appen, eller gi oss andre opplysninger. Dersom du ikke gir oss de nødvendige opplysningene i forbindelse med vårt arbeid med kundetiltak, eller at tilfredsstillende kundetiltak ikke kan gjennomføres av andre grunner, kan PNGR heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Endringer

Disse vilkårene for bruk og vår personvernerklæring kan bli oppdaterte på et senere tidspunkt etterhvert som vi lanserer nye funksjoner og tjenester. Du vil da få beskjed om dette.

Elektronisk kommunikasjon

Kunden aksepterer ved å inngå denne avtalen at avtalen inngås på elektronisk medium og at endringer i avtalen kan inngås på samme måte. Kunden aksepterer videre at PNGR kan kommunisere direkte med kunden i appen eller til det telefonnummer eller den e-postadresse kunden har oppgitt til PNGR.

Tvisteløsning

Ved en eventuell tvist mellom kunden og PNGR, kan kunden bringe saken inn for Finansklagenemda. Henvendelser til Finansklagenemda sendes via minsak.finkn.no.

***

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for PNGR AS (org.nr 925 011 762 ) og beskriver hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi bruker opplysningene, formålet med dette og hvordan vi ivaretar ditt personvern når du benytter mobiltjenesten PNGR («appen», «tjenesten») og/eller besøker vår nettside www.pngr.no.

PNGR AS («PNGR», «vi») er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål som angår personvernerklæringen vår, eller vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til pngr@pngr.no. Vi vil svare deg så fort som mulig, og senest innen to uker.

Hvilke personopplysninger vi behandler.

Vi innhenter og behandler opplysninger om deg som du selv oppgir, som genereres når du bruker våre tjenester og som ved behov hentes fra offentlige registre:

 • Kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer, adresse)
 • Identifikasjonsinformasjon (som navn, fødselsnummer, kjønn)
 • Finansiell informasjon (som markedsverdi på bolig, markedsverdi på bil og usikret gjeld)
 • Teknisk informasjon om din mobiltelefon
 • Bruksmønster i appen

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger og hvordan.

EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven krever et rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger.

Etter GDPR artikkel 6 nr. 1 behandler vi dine personopplysninger basert på følgende grunnlag:

 • Ditt samtykke:
  Dersom vi ikke har et annet behandlingsgrunnlag, vil vi be om ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger for konkrete formål. Du vil da informeres om hva samtykket innebærer for dine personopplysninger. Det er frivillig å samtykke og det kan trekkes tilbake når som helst.
 • For å oppfylle en avtale med deg
  Vi behandler personopplysninger om deg som er nødvendige for å inngå en avtale med deg eller for å oppfylle avtalen du har inngått med oss.
 • Fordi vi har en berettiget interesse
  Vi kan behandle personopplysninger om deg når det er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse og den etter en avveining veier tyngre enn hensynet til brukerens personvern.
 • Vi behandler dine personopplysninger til formålene angitt her:
  Kontaktinformasjonen din brukes til å opprette din personlige profil og for å administrere kundeforholdet. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.
  • Bruk av våre tjenester krever verifisering med BankID. Vi bruker dine personopplysninger for å identifisere deg på en sikker måte og for sikker tilgang til data. Slik kan vi håndheve autorisering av at riktig person får se riktig data. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og i noen tilfeller fordi vi er rettslig forpliktet til det.
  • Teknisk informasjon om din telefon benyttes for å fjerne bugs, sikre stabil drift og slik forbedre tjenesten. Behandlingen har grunnlag i vår berettigede interesse.
  • Informasjonen benyttes også for å sikre at enheten tilhører deg når du bruker appen.
  • Vi behandler informasjon om markedsverdi på bolig. Ved innlogging med bankID får du se markedsverdi på bolig, adresse og sannsynlig prisintervall på boligen.
  • Vi behandler informasjon om markedsverdi på bil. Ved innlogging med bankID kan du legge til registreringsnummer og kilometerstand kjørt, så får du informasjon om biltype og markedsverdi på bil.
  • Vi behandler din gjeldsinformasjon hentet fra Gjeldsregisteret AS i de tilfellene du har gitt PNGR samtykke for at du kan se informasjon om kredittkort, forbrukslån og faktureringskort i appen. Ved samtykke kan du se informasjon om benyttet og tilgjengelig kreditt, og utsteder av gjelden. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.
  • Ditt bruksmønster i appen og din finansielle informasjon brukes til analyse og utvikling, som for å videreutvikle eksisterende tjenester og for å utvikle nye produkter. Informasjonen kan brukes på et aggregert nivå i forbindelse med maskinlæring for å videreutvikle funksjonalitet og brukeropplevelse. Behandlingen har grunnlag i vår berettigede interesse.
  • Vi lagrer ikke din gjeldsinformasjon hentet fra Lånekassen. Denne informasjonen lagres kun lokalt på din mobiltelefon, unntatt når informasjon om navn, rente og gjeld er nødvendig for å sikre at gjeldskontoer du gir tilgang til samsvarer med din gjeldsinformasjon. Ved samtykke vil du se saldo på ditt studielån. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.
  • I noen situasjoner er det i vår berettigede interesse å bruke dine personopplysninger til profileringsformål, herunder automatiserte avgjørelser. Dette kan for eksempel innebære å analysere eller forutse aspekter som gjelder din økonomiske situasjon slik at vi kan gi deg økonomiske tips eller andre personaliserte anbefalinger.
  • I noen tilfeller vil vi innhente og behandle personopplysninger fra offentlige registre, for eksempel Folkeregisteret, fordi det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg eller fordi vi er rettslig forpliktet til det etter hvitvaskingsregelverket.
  • Vi vil be om ditt samtykke i forbindelse med markedsføringshenvendelser og ved deling av dine personopplysninger med relevante tredjeparter og samarbeidspartnere. Det vil kun skje dersom det initieres av deg som bruker.

For at tjenesten skal fungere optimalt trenger vi tilgang til visse funksjoner på din mobiltelefon:

 • Pushvarsler
  Ved å tillate pushvarsler kan vi sende deg relevante varslinger til din mobiltelefon. Du velger selv om og når du ønsker å motta varslinger fra oss og du kan enkelt administrere varsling under innstillinger i appen.
 • Kontakter
  Ved å gi oss tilgang til din kontaktliste kan du for eksempel enklere finne dine betalingsmottakere i appen. Vi lagrer ikke dine kontakter.

Informasjonskapsler.

For å få informasjon om bruken av vår nettside benytter vi informasjonskapsler. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres i nettleseren din. Du kan lese mer om hvilke cookies vi benytter på vår nettside og til hvilke formål her: https://Pngr.no/cookies.

Deling.

Din data lagres sikkert i vår database. Vi deler ikke dine personopplysninger med andre med mindre du uttrykkelig har samtykket til det eller dersom vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel ved rapportering til relevante tilsynsmyndigheter.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagring.

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for eller så lenge vi er rettslig forpliktet til det.

Forutsatt at lagring av dine personopplysninger ikke er lovpålagt, slettes din data når du sletter din bruker i appen eller dersom behandlingen er basert på ditt samtykke etter GDPR art. 6 (1) a og du trekker samtykket tilbake.

Dine rettigheter.

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter kan vi be deg bekrefte identiteten din ved å fremlegge identifikasjon og/eller gi ytterligere opplysninger om deg selv. Dette gjør vi for å beskytte identiteten til våre brukere, og for å være sikker på at ingen utgir seg for å være deg.

 • Innsyn og retting
  Du kan be om kopi av personopplysningene dine som vi behandler og be oss rette eller legge til personopplysninger dersom du mener noe er uriktig.
 • Sletting, begrensing
  I enkelte tilfeller kan du også be oss slette personopplysninger om deg eller begrense behandlingen av dine personopplysninger.
 • Protestere
  I enkelte tilfeller kan du rette innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger, forutsatt at behandlingen skjer uten ditt samtykke.
 • Dataportabilitet
  Når vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke eller på grunnlag av avtale, kan du be oss overføre opplysningene om deg til en annen behandlingsansvarlig eller til deg selv i et maskinlesbart og vanlig filformat.
 • Klage
  Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger ikke stemmer med regelverket eller vår personvernerklæring, kan du klage til Datatilsynet. Vi håper selvsagt at du først vil ta kontakt med oss for å finne en løsning.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside:

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/


Endring av vår personvernerklæring og/eller brukervilkår.

PNGR er et selskap i rask utvikling. Lansering av nye tjenester og funksjoner kan føre til endringer i vår personvernpolicy.

Dersom vi gjør endringer som påvirker vår behandling av dine personopplysninger vil du få beskjed om dette, og om nødvendig vil be om ditt samtykke. Vi vil loggføre hvilke samtykker som er gitt på hvilke dato, slik at nye funksjoner som krever samtykke hentes før samtykket er innhentet.


Kontakt oss.

Dersom du har spørsmål om personvern eller andre tilbakemeldinger kan du alltid kontakte oss ved å sende en mail til pngr@pngr.no.

PNGR AS
Thormøhlensgate 53C,
5006 Bergen
Org.nr: 925 011 762